Advokatene

 

 

 

 

 

 

 

Trygve L.

Matre

Advokat / Innehaver

 55 55 81 23

413 74 176

matre@123advokaten.no

 

 

 
Advokat/ innehaver Trygve L. Matre (f. 1974) tar hovedsakelig oppdrag innen barnerett, barnevernsrett, strafferett og som bistandsadvokat. Trygve har også erfaring med klagesaker mot det offentlige, trygderett, pasientsaker, generell velferdsrett, arbeidsrett, erstatningsrett, boligrett, kontraktsrett, og saker som gjelder fast eiendom. Trygve har betydelig prosedyreerfaring for domstolene og fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker.
Bakgrunn
Trygve ble uteksaminert som cand. jur ved Universitet i Bergen i 2004, med internasjonal flyktningerett og amerikansk rett som spesialfag. Siden har han ved samme universitet tatt etterutdanning i internasjonal privatrett, arbeidsrett og opphavsrett. Ved Universitetet i Oslo tok han 2006 etterutdanning i barnerett.
I 2004 arbeidet Trygve en kort periode med sosial boligforvaltning i Oslo kommune (bydel Gamle Oslo), deretter med samme arbeidsoppgaver i Rælingen kommune hele 2005. Fra 2006 gikk Trygve over i stilling som barnevernkonsulent i Vaksdal kommune, før han begynte som advokatfullmektig hos Advokatene Drageset og Preto ANS våren 2007. Høsten 2008 stiftet Trygve 1-2-3 Advokaten, og startet med det egen praksis. Der han vært siden, sammen med mange dyktige ansatte.
Trygve har betydelig militær erfaring fra Hæren/ Heimevernet, og er fremdeles tilknyttet Bergenhus heimevernsdistrikt (HV-09) som mobiliseringsbefal i distriktstab som vernepliktig løytnant.
Trygve har utover dette, variert erfaring fra arbeids- og organisasjonslivet, bl.a. gjennom ulike verv.

 

 

 

 

 

 

 

Kai-Inge

Gavle

Advokat

55 55 81 23

975 01 485

gavle@123advokaten.no

 

 

 
Kai-Inge Gavle er utdannet ved Universitetet i Bergen, og har jobbet hos 1-2-3 Advokaten siden september 2010. Han har videre betydelig erfaring som selvstendig næringsdrivende innen kultur- og underholdningsbransjen, og har spesialkompetanse innenfor avtaletolkning, opprettelse av avtaler og tvisteløsning innenfor denne bransjen. Kai-Inge har også flere styreverv.
Kai-Inge har betydelig prosedyreerfaring for domstolene, både i tingrettene og lagmannsretten. Han jobber hovedsakelig innen følgende områder:
 • Barnerett – herunder tvist om fast bosted, samvær og foreldreansvar
 • Arbeidsrett – oppsigelse og avskjedigelse, mv.
 • Strafferett – forsvarer og bistandsadvokat
 • Fast eiendom – saker knyttet til avhendingsloven, bustadoppføringsloven og håndverktjenesteloven
 • Boligtvister – naborett, husleietvist, mv.
 • Prosedyre/ tvisteløsning
 
Spesialfag ved universitet:
 • Påtalerett
 • Politirett
 • Barnerett
 • Konkurranserett
 • Markedsrett
 • Masteravhandling: «opplysningssvikt ved salg av fast eiendom»

 

 

 

 

 

 

 

Line
Hagen

Advokatfullmektig

55 55 81 23

404 08 137

hagen@123advokaten.no

 
Line Hagen er utdannet jurist fra Universitet i Bergen. Under utdanningen jobbet hun som saksbehandler ved Jussformidlingen i Bergen, med et bredt spekter av saker. Hun har også holdt foredrag om blant annet arve-og familierett, husleierett og arbeidsrett.
Hennes masteravhandling omhandlet arvelovsutvalgets forslag til nye pliktdelsregler og hvordan de påvirker arvelaters livsarvinger og arvelaters testasjonsfrihet.
Line tar saker innenfor de fleste av kontorets arbeidsområder.

 

 

 

 

 

 

 

Karine Horgen
 Slettingdalen

Advokatfullmektig

55 55 81 23

977 95 200

slettingdalen@123advokaten.no

 
Karine Horgen Slettingdalen er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen. Hun skrev masteroppgave med menneskerettigheter som tema.
Karine tar saker som arv/skifte, økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd, helserett, trygderett, bistandsadvokat, samt andre saker innenfor kontorets kompetanseområder.
 

Kontakt

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

1-2-3 Advokaten AS

Bryggen 23 (Jakobsfjorden)

5003 Bergen

Kontor: 555 58 123

Mob:    413 74 176 / 977 95 200

Faks:   55 56 33 22

E-post:  post@123advokaten.no

 

 

Orgnr: 998 581 311 MVA