Til våre kunder og samarbeidspartnere
 
1-2-3 Advokaten AS avvikler våre advokattjenester fra 1. feb 2022. Selve kontoret vil unntaksvis være betjent ut feb 2022, men nye oppdrag kan ikke tas imot. Vi vil takke alle våre kunder og samarbeidspartnere for mange spennende år, og ønsker alle lykke til videre.
 
Administrative henvendelser bes gjort til post@123advokaten.no.
Vi vil besvare henvendelser jevnlig, men ikke daglig. E-posten vil etter hvert avvikles. Vi ber deg ikke bruke telefon med mindre det er helt nødvendig. Tlf: 55 55 81 23 / Mob 41374176.
 
Innehaver Trygve Langeland Matre går 1. feb over til Statsforvalteren i Vestland og kan ikke påta seg nye advokatoppdrag. (Private henvendelser kan gjøres til trygvematre@hotmail.com.)
 
Therese Konstali fortsetter som privatpraktiserende advokat og kan nås på
mob: 913 42 730 eller konstali@advokathjornet.no.