Advokatene

 

 

 

 

 

 

 

Trygve L.

Matre

Advokat / Innehaver

 55 55 81 23

413 74 176

matre@123advokaten.no

 

 

 
Advokat/ innehaver Trygve L. Matre (f. 1974) tar hovedsakelig oppdrag innen barnerett, barnevernsrett, strafferett og som bistandsadvokat. Trygve har også erfaring med klagesaker mot det offentlige, trygderett, pasientsaker, generell velferdsrett, arbeidsrett, erstatningsrett, boligrett, kontraktsrett, og saker som gjelder fast eiendom. Trygve har betydelig prosedyreerfaring for domstolene og fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker.
Bakgrunn
Trygve ble uteksaminert som cand. jur ved Universitet i Bergen i 2004, med internasjonal flyktningerett og amerikansk rett som spesialfag. Siden har han ved samme universitet tatt etterutdanning i internasjonal privatrett, arbeidsrett og opphavsrett. Ved Universitetet i Oslo tok han 2006 etterutdanning i barnerett.
I 2004 arbeidet Trygve en kort periode med sosial boligforvaltning i Oslo kommune (bydel Gamle Oslo), deretter med samme arbeidsoppgaver i Rælingen kommune hele 2005. Fra 2006 gikk Trygve over i stilling som barnevernkonsulent i Vaksdal kommune, før han begynte som advokatfullmektig hos Advokatene Drageset og Preto ANS våren 2007. Høsten 2008 stiftet Trygve 1-2-3 Advokaten, og startet med det egen praksis. Der han vært siden, sammen med mange dyktige ansatte.
Trygve har betydelig militær erfaring fra Hæren/ Heimevernet, og er fremdeles tilknyttet Bergenhus heimevernsdistrikt (HV-09) som mobiliseringsbefal i distriktstab som vernepliktig løytnant.
Trygve har utover dette, variert erfaring fra arbeids- og organisasjonslivet, bl.a. gjennom ulike verv.

 

 

 

 

 

 

 

Kristin Birgitte
Hunderi

Advokatfullmektig

55 55 81 23

404 08 137

hunderi@123advokaten.no

 

 

 
Kristin Birgitte Hunderi er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen. Kristin tar saker innenfor kontorets kompetanseområder.

 

 

 

 

 

 

 

Maria
Berntsen Teksle

Advokatfullmektig

55 55 81 23

977 95 200

teksle@123advokaten.no

Maria Berntsen Teksle er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen. Hun skrev masteroppgave med arbeidsrett som tema. Maria tar saker innenfor kontorets kompetanseområder.

 

 

 

 

 

 

 

Susanne
Wikborg

Sekretær

55 55 81 23

sekreter@123advokaten.no

Susanne Wikborg studerer jus ved Universitet i Bergen, og bistår kontoret med både faglige og administrative  arbeidsoppgaver på deltid. Hun er ikke på kontoret hver dag, og vil derfor ikke svare e-poster daglig.

Kontakt

1-2-3 Advokaten AS

Bryggen 23 (Jakobsfjorden)

5003 Bergen

Kontor:  555 58 123

Mob:    413 74 176 / 977 95 200

Faks:    55 56 33 22

E-post: post@123advokaten.no

 

 

Orgnr: 998 581 311 MVA