Ta kontakt i dag!

555 58 123

Velkommen!

1-2-3 Advokaten ønsker alle hjertelig velkommen til vårt advokatkontor på Bryggen! Vårt mål er å gi profesjonell hjelp til en fornuftig pris innenfor våre fagområder. Velkommen til 1-2-3 Advokaten!
 

Saksområder

1-2-3 Advokaten tar følgende oppdrag:
 

 

 

 

 

 

 

 

Trygve L.

Matre

Advokat / Innehaver

55 55 81 23

413 74 176

matre@123advokaten.no

 

 

 

 

 

 

 

Therese
Konstali

Advokatfullmektig

55 55 81 23

404 08 137

konstali@123advokaten.no

Priser

Mange kunder har en forsikringsordning som dekker hele eller deler av utgiftene til juridisk bistand. Noen har også krav på fri rettshjelp, med eller uten egenandel. Ta kontakt for ytterligere informasjon. 1-2-3 Advokaten har konkurransedyktig priser. Kombinert med faglig god oppfølging, får DU et unikt juridisk tilbud av oss.
Veiledende timepris for privatpersoner som dekker utgiftene selv:
Advokat/ advokatfullmektig: Kr 1.280,- + m.v.a. = Totalt kr 1.600,-
Veiledende timepris i saker hvor forsikringsselskap eller profesjonelle aktører dekker hele eller deler av advokatutgiftene:
Advokat/ advokatfullmektig: Kr 1.600,- + m.v.a. = Totalt kr 2.000,-
Egenandel i fri rettshjelpssaker er  fastsatt av Staten, og er i utgangspunktet like for alle advokater.
Veiledende timepris for næringslivskunder:
Advokat/ advokatfullmektig: Kr 1.600,- + m.v.a. = Totalt kr 2.000,-
Dette er veiledende priser. Fastsettelse vil også kunne skje mer skjønnsmessig ut i fra sakens kompleksitet, måloppnåelse, hastegrad, etc.
Utsettelse med betaling gis normalt ikke, og må dessuten avtales på forhånd. Dersom vi innvilger utsatt betaling, m.v, vil timeprisen normalt være noe over veiledende timepris. Vi forbeholder oss retten til kredittvurdering i disse tilfellene. Vi prøver likevel å strekke oss langt for at du skal få god advokathjelp til riktig tid, tilpasset din økonomi. Ta kontakt for å drøfte dine muligheter!
Fri rettshjelp
Vi tar i utgangspunktet alle fri rettshjelpsaker, se eget punkt om dette under «Saksområder». Hvorvidt man har krav på fri rettshjelp eller ikke, avklares sammen med advokaten. Det kan påløpe egenandeler.
Avbestilling og flytting av time
Det er selvsagt helt i orden å flytte eller avbestille time. Vær oppmerksom på at du vil bli fakturert for eventuelle forberedelser som allerede er gjennomført. Timer som avbestilles eller flyttes senere enn 24 timer før møtetidspunkt, vil bli fakturert med inntil 45 minutter (i tillegg til eventuelle forberedelser).
 
Alle advokater hos 1-2-3 Advokaten er medlemmer av Advokatforeningen. Obligatorisk sikkerhetsstillelse som dekker yrkesansvaret. Ansvarlig selskap er AIG Europe, og dekningsområdet er Norge.
 
(AIG Europe S.A, Klingenberggaten 4, P.O. Box 1588 Vika, 0118 Oslo
Norway, Tel: +47-22-41-69-00, Fax: +47-22-41-98-09.)
Det finnes en klageordning for advokattjenester – disiplinærordningen – og du kan få nærmere informasjon om ordningen og vilkårene for å benytte den, www.advokatenhjelperdeg.no
 

Menneskene

 

Tilbud

Dersom du ønsker et konkret tilbud, er det hyggelig om du tar kontakt. 1-2-3 Advokaten må dessverre alltid forbeholde seg retten til å takke nei til nye oppdrag, f.eks. p.g.a. manglende kapasitet. Kun slik, kan vi garantere at vi alltid ivaretar våre eksisterende kunder tilfredsstillende.
 
Derfor kan vi også si at 1-2-3 Advokaten gir riktig hjelp til riktig tid, og garanterer samtidig at din sak får den nødvendige oppfølging.
 

Beliggenhet

 
1-2-3 Advokaten ligger flott til «midt i postkortet» på Bryggen i Bergen. Bygget er rødt, og er lett synlig med den store gullhjorten. På huset står det «Bryggen Handel.» Adressen er Bryggen 23, 3. etg (Jakobsfjorden). P.g.a. rehabilitering holder vi nå til i midlertidige lokaler litt tilbaketrukket i samme bygg.  Du går først inn Jakobsfjorden til Kaf Kafe. Der er det en trapp opp til 2. etg hvor du  vil se skiltet vårt opp til neste 3. etg.
 
Adkomsten er perfekt med buss og drosje. Bilparkering er enkelt, f.eks i parkeringshuset i Rosenkrantzgaten eller i garasjen på Radisson Blu Royal Hotel («SAS-hotellet»). Det er også en del andre parkeringsplasser i området, bl.a. like utenfor langs « Julehuset». Der er det også handikapparkering.
 
Velkommen til Bryggen!
 

Kontakt

1-2-3 Advokaten AS

Bryggen 23 (Jakobsfjorden)

5003 Bergen

Kontor:  555 58 123

Mob:    413 74 176 / 977 95 200

Faks:    55 56 33 22

E-post: post@123advokaten.no

 

 

Orgnr: 998 581 311 MVA